Użytkowanie obrazków

Krótkie omówienie:

W witrynie SCP-Wiki.pl:

  • Wzbronione jest używanie obrazków pornograficznych ani zanadto brutalnych. Przedstawiciele administracji sprawdzą każdy wykorzystywany na stronie obrazek celem ocenienia, czy takowy uznać można za niezgodny z tym zapisem.
  • Wzbronione jest używanie obrazków objętych prawem autorskim bez zgody ich twórcy.
    • Dowód owej zgody musi być zapisany i opublikowany na łamach dyskusji strony, na której znajduje się obrazek.
  • Wzbronione jest modyfikowanie obrazka, o ile nie jesteś jego twórcą ani nie masz zgody jego twórcy.
  • Obowiązkowo należy dokonywać atrybucji źródła obrazka.

Używanie obrazków w artykułach:

Zalecamy wykorzystywać obrazki własne, oryginalne za zgodą ich twórców, objęte licencją Creative Commons lub znajdujące się w domenie publicznej. Dokonuj atrybucji twórców każdego obrazka oraz umieszczaj linki do ich źródeł na łamach dyskusji stron projektu, które je wykorzystują.

Jeżeli obrazek zostanie uznany za niezgodny z owymi zasadami ich użytkowania, przedstawiciel administracji dokona jego usunięcia ze strony. Przywracanie takowych obrazków bez uprzedniego naprawienia kwestii, która była przyczyną ich usunięcia, w rozumieniu SCP-Wiki.pl stanowi działanie w charakterze "złej woli wobec witryny" i jest karane nałożeniem blokady konta.

Szybka atrybucja:

Możesz dokonać szybkiej atrybucji obrazka w następujący sposób:

Zawsze wpisuj to w pierwszy post dyskusji do artykułu. Jeśli Ty jesteś autorem zdjęcia, napisz to.

Modyfikowanie obrazków:

Wzbronione jest modyfikowane obrazków celem uniknięcia rozpoznania ich niewłaściwego wykorzystania. Jeżeli zostanie wykryte, że z danego obrazka usunięty został znak wodny lub inna forma identyfikacji, obrazek ów zostanie usunięty ze strony, a osoba która stworzyła tą modyfikację pociągnięta do odpowiedzialności.

Możesz oczywiście modyfikować własne dzieła oraz cudze, o ile masz zgodę ich twórcy. Jednakże nadal musisz wówczas udowodnić, że to Ty stworzyłeś owo dzieło bądź masz zgodę jego twórcy.

Zgłaszanie obrazków:

Jeżeli na stronie znajduje się obrazek, który nie powinien, prosimy Cię o skontaktowanie się z jednym z przedstawicieli administracji tak szybko, jak jest to możliwe. Nawet jeżeli Twoim celem nie jest jego usunięcie, a po prostu umieszczenie właściwej atrybucji.

Jeżeli jesteś twórcą obrazka, który został wykorzystany na tej stronie, i nie chcesz by się na niej znajdował, prosimy Cię o kontakt z jednym z przedstawicieli administracji i dołączenie do niego informacji kontaktowych oraz linków do źródła oryginalnego. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, byś był usatysfakcjonowany obrotem sprawy.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported