Załącznik 001-D

UWAGA

Wykryto próbę dostępu do dokumentacji przez pracownika z poziomem upoważnienia niższym niż [5].
Autoryzacja nie powiodła się. Dostęp nie zostanie przyznany.

Wiadomość wygenerowano dla jednostki [UTAJNIONO] dnia ██/██/████ o godzinie ██:██ czasu lokalnego.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported