Zasady

Zasady witryny SCP-PL

Najpierw ważna kwestia:

Materiały znajdujące się na stronie mogą być nieodpowiednie dla młodszych czytelników, w związku z czym na witrynie obowiązuje limit wiekowy od 15 roku życia. Jeżeli jesteś wrażliwą osobą to miej na uwadze, że to strona pisarzy horroru.

Pamiętaj również, że to witryna fikcji literackiej.

Żadne konto nie zostanie nigdy zablokowane w związku z poniższymi:

 • pisanie substandardowych dzieł SCP;
 • głosowanie na dane dzieło po sformułowaniu sobie na jego temat opinii;
 • kulturalne niezgadzanie się z decyzjami przedstawicieli administracji;
 • niepopularność.

Zachowanie

 • Dyskusje i dorosłość: Tak długo, jak zachowujesz kulturę wypowiedzi i nikogo nie atakujesz, masz prawo nie zgadzać się z drugą osobą.
 • Komentowanie: Podczas komentowania prac innych (czy ogólnym korzystaniu z forum musisz przestrzegać zaleceń z poradnika Krytykowania
 • Głosowanie: Każdy użytkownik zarejestrowany może głosować z dowolnego powodu, o ile jego głos bazuje na sformułowanej przez niego opinii na temat ocenianego dzieła. Zabrania się głosować na podstawie opinii na temat autora dzieła, na podstawie chęci zmanipulowania średniej ocen lub na podstawie chęci zmniejszenie różnicy punktowej pomiędzy danymi dziełami.
  • Głosowanie na własne dzieło jest niedopuszczalne, nawet jeśli ma przeciwdziałać głosom złośliwym.
 • Plagiat: Żadnemu użytkownikowi nie wolno popełnić plagiatu innego dzieła. Za "popełnienie plagiatu" uznajemy skopiowanie lub obszerne merytorycznie zapożyczenie treści z innej pracy bez zgody jej autora, a następnie przedstawienie jej jako dzieła własnego. Popełnienie plagiatu skutkować będzie usunięciem błyskawicznym plagiatu.
  • Obrazki: Obrazki i inne dzieła wykorzystywane w raportach oprócz treści samego autora muszą spełniać wymagania opisane w poradniku Użytkowanie obrazków.
 • Forum: Na forum obowiązują te same zasady zachowania, co na reszcie witryny. Nie spamuj wątkami/postami, staraj się zobaczyć, czy nie ma już podobnego wątku jak ten, który chcesz założyć.
  • Zamiast odpowiadać o swojego postu, edytuj go poprzez "opcje"
  • Opis Twojego wątku powinien być krótki, aby nie zajmował zbyt dużo miejsca
  • Obrazki musza znajdować się w spojlerze.

Edycje

 • Edycje Twoich artykułów: Masz prawo do cofania wszelkich edycji dokonanych na Twoich dziełach. Nie możesz jednak edytować ani usuwać edycji naniesionych przez przedstawicieli administracji, a w szczególności — edycji dotyczących systemu tagów.
 • Edycje czyichś artykułów: Drobne zmiany mogą być wprowadzane bez porozumienia z autorem czy administracją. Istotne zmiany musza być ustalone z tymi osobami przed ich wprowadzeniem.
  • Postaraj się wypełniać "Krótki opis zmian" (okienko pod polem edycji) przy edytowaniu artykułów innych osób.
 • Kolaboracja: Każdy ma prawo dodawać własne treści do tzw. prac kolaboracyjnych. Dzieła takowe oznaczone są tagiem: "kolaboracja". Treści substandardowe mogą zostać usunięte przez pierwszego autora dzieła lub przez przedstawiciela administracji — i wyłącznie przez te osoby.

Interakcje z administracją

 • Post administracyjny Szczególnym rodzajem posta jest "post administracyjny". Post taki może pojawić się z co najmniej jednego z trzech powodów:

1) wezwanie o przepisanie — zaproszenie do przepisania dzieła, z którego autorem nie zdołano nawiązać kontaktu, na które odpowiedzieć mogą wszyscy chętni do naniesienia edycji na dzieło;
2) usunięcie — informacja o rozpoczęciu procesu usuwania pracy
3) wezwanie o zakończenie dyskusji — zakaz publikowania nowych postów dotyczących danego wątku

 • Zaobserwowanie naruszenia zasad: Każdy użytkownik niebędący przedstawicielem administracji ma prawo zgłosić podejrzenie pogwałcenia zasad przez innego użytkownika przedstawicielowi administracji. Użytkownicy niebędący przedstawicielami administracji nie mogą oficjalnie reagować na pogwałcenia regulaminu, co pozostawia się przedstawicielom administracji.
  • Jeżeli użytkownik naruszający czy łamiący zasady to przedstawiciel administracji, zgłoś to innemu przedstawicielowi.
 • Stosunek do decyzji administracyjnych: Uszanuj decyzję administracji, nawet jeśli się z nią nie zgadzasz. Jeśli uważasz, że zostałeś potraktowany źle, nieuczciwie czy niesprawiedliwie możesz to zgłosić (odwołać się) do innego przedstawiciela.

Polityka blokad kont

Standardowa procedura to:

 • Ostrzeżenie (czasami pod postacią usunięcia z członków witryny)
 • Krótki ban (24 godziny - tydzień)
 • Długi ban (tydzień- miesiąc)
 • Stały ban

Przed nałożeniem blokady na konto użytkownika w większości przypadków przedstawiciel administracji poprosi właściciela tego konta o zmianę zachowania na poprawne. Blokada konta najczęściej nałożona zostanie za zignorowanie polecenia przedstawiciela administracji, które wydane zostanie w związku z nieprzepisową aktywnością użytkownika na witrynie.

Użytkownik zawsze zostanie poinformowany o długości i powodzie blokady.

Po zdjęciu blokady konta, by na nowo zostać przyjętym do społeczności SCP-wiki.pl, należy ponownie o owo zaaplikować, chyba że wymóg aplikowania w danym okresie nie obowiązuje.


Każdy użytkownik zobowiązany jest znać i przestrzegać zasady. Administracja jednocześnie zastrzega sobie prawo do ich zmieniania, usuwania, dodawania nowych czy przywrócenia starych. Jeśli widzisz naruszenie zasad: zgłoś to administracji: kontakt. Jeżeli nie zgadzasz się z jakąś zasadą czy decyzją administracyjną, również to zgłoś: kontakt.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Uznanie autorstwa — na tych samych warunkach 3.0 unported